Wrzesień 2019 - ⇅

Km 3+330 rejon Ł2, montaż słupów oświetleniowych
Wiadukt W1 montaż geokraty na stożkach nasypowych
Rondo Wierzchosławice, w-wa wiążąca II etap
Najazd na obiekt W3 Wykonanie podbudowy z kruszywa
Km 0+050 wykon. podbudowa tłuczniowa 0-31,5
Km 1+500 zamontowane bariery drogowe
Nysa Szalona, roboty melioracyjne
Wiadukt W3, stan robót, wykon. podbud. tłuczniowa przed obiektem
Wiadukt W2, wzmocnienie rowów
Estakada E2, wykon. system odwodnienia oraz droga 01.2
Rondo Wierzchosławice, wykon. podbudowa i wiążąca na pierścieniu
Estakada E1, rob. wykończeniowe
Rondo Wierzchosławice, wykon. podbudowa bit.
Ok. km 0+050
Ok. km 0+100
Ok. km 0+200
Ok. km 0+200
Ok. km 0+250
Ok. km 0+400
Ok. km 0+400
Ok. km 0+300 E1
Ok. km 0+300 E1
Ok. km 0+500 E1
Ok. km 0+600 E1
Ok. km 0+900 E2
Ok. km 1+100 E2
Ok. km 1+500
Ok. km 1+500
Ok. km 1+700
Ok. km 2+200
Ok. km 2+300
Ok. km 2+300 W1
Ok. km 2+300 W1
Ok. km 3+300 Łącznik
Ok. km 3+300 Łącznik
Ok. km 3+300 Łącznik
Ok. km 3+300 Łącznik
Ok. km 3+300 Łącznik
Ok. km 3+300 Łącznik
Ok. km 3+300 Łącznik
Ok. km 3+400
Ok. km 3+500 E3
Ok. km 3+500 E3
Ok. km 3+600 E3
Ok. km 3+700
Ok. km 4+100 W2
Ok. km 4+100 W2
Ok. km 4+100 W2
Ok. km 4+600 W3
Ok. km 4+600 W3
Ok. km 4+600 W3
Ok. km 4+900
Ok. km 5+100
Ok. km 5+200 Łącznik
Ok. km 5+200 Łącznik
Ok. km 5+200 Łącznik
Ok. km 5+600
Ok. km 5+900
Ok. km 6+200
Ok. km 6+800
Ok. km 6+900
Ok. km 7+400
Ok. km 7+500
Ok. km 7+500
Ok. km 7+600
Droga obsługująca nr 7 skropienie warstwy wiążącej
Przejazd Rolniczy nr 1 Wykonanie warstwy ścieralnej
Rondo Wierzchosławice Wykonanie podbudowy z kruszywa
Estakada E2 Wykonanie nawierzchni z żywicy na kapach
Droga Obsługująca nr 4 Rozkładanie warstwy ścieralnej
Remont DK5 Bariery drogowe 2
Estakada E1, widok pod obiektem
Estakada E2, w tle E1, roboty montażowe systemu odwodnienia
Wiadukt W3, droga D08, stan robót
Sierpień 2019 - ⇅
Lipiec 2019 - ⇅
Czerwiec 2019 - ⇅
Maj 2019 - ⇅
Kwiecień 2019 - ⇅
Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅
Listopad 2018 - ⇅
Październik 2018 - ⇅
Wrzesień 2018 - ⇅
Sierpień 2018 - ⇅
Lipiec 2018 - ⇅
Czerwiec 2018 - ⇅
Maj 2018 - ⇅
Kwiecień 2018 - ⇅
Marzec 2018 - ⇅