Budowa obwodnicy Bolkowa
w ciągu drogi krajowej nr 3 i 5

Lipiec 2019 - ⇅

DK5 wykonane oznakowanie poziome
DK5 wykonane oznakowanie poziome
Estakada E1 montaż barier
Wiadukt W3, zabetonowane ścianki przyczółka
Widok z W1 na trasę główną i DO 04 w-wa podbudowy
Ł3 wykonana w-wa SMA
Wycinka drzew przez L.P. zbocze Jeżów
Wykonana warstwa wiążąca pomiędzy E1 i E2
Ok. km 0+050
Ok. km 0+100
Ok. km 0+100
Ok. km 0+200
Ok. km 0+300
Ok. km 0+300
Ok. km 0+300 E1
Ok. km 0+400 E1
Ok. km 0+400
Ok. km 0+600 E1
Ok. km 0+800
Ok. km 0+800 E2
Ok. km 1+300 E2
Ok. km 1+300 E2
Ok. km 1+300 E2
Ok. km 2+300 W1
Ok. km 2+300 W1
Ok. km 2+300 W1
Ok. km 3+200
Ok. km 3+300 łącznik
Ok. km 3+300 Rondo
Ok. km 3+300 Rondo
Ok. km 3+300 Rondo
Ok. km 3+400
Ok. km 3+500 E3
Ok. km 3+500 E3
Ok. km 3+600 E3
Ok. km 3+700 E3
Ok. km 4+100 W2
Ok. km 4+100 W2
Ok. km 4+600 W3
Ok. km 4+600 W3
Ok. km 4+800
Ok. km 5+100
Ok. km 5+200
Ok. km 5+250 łącznik
Ok. km 5+250 łącznik
Ok. km 5+250 łącznik
Ok. km 5+300
Ok. km 5+400
Ok. km 5+500
Ok. km 5+600
Ok. km 6+000
Ok. km 6+400
Ok. km 7+000
Ok. km 7+400
Ok. km 7+500
Ok. km 7+600
Ok. km 7+700
DK5 wykonana warstwa SMA
Widok na E1 wykon. asfalt lany i odc. podbudowy między E1 i E2
km 0+180 formowanie nasypu
Estakada E2 wykonany asfalt lany, przygotowanie do wykonania w-wy żywic na kapach
DK5 rondo Wierzchosławice,
roboty ziemne
DK5 odc. przebudowy,
wykonana warstwa wiążąca
Wiadukt W2, rowy i umocnienia
DK5 odc. przebudowy,
wykonana warstwa podbudowy
Estakada E3 wykonana w-wa asfaltu lanego na obiekcie
Wiadukt W3, deskowanie ustroju nośnego
Czerwiec 2019 - ⇅
Maj 2019 - ⇅
Kwiecień 2019 - ⇅
Marzec 2019 - ⇅
Luty 2019 - ⇅
Styczeń 2019 - ⇅
Grudzień 2018 - ⇅
Listopad 2018 - ⇅
Październik 2018 - ⇅
Wrzesień 2018 - ⇅
Sierpień 2018 - ⇅
Lipiec 2018 - ⇅
Czerwiec 2018 - ⇅
Maj 2018 - ⇅
Kwiecień 2018 - ⇅
Marzec 2018 - ⇅