Budowa obwodnicy Bolkowa
w ciągu drogi krajowej nr 3 i 5

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
100%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp:
95%Zaawansowanie finansowe

91% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (z zaliczką)
91%