Budowa obwodnicy Bolkowa
w ciągu drogi krajowej nr 3 i 5

Zamawiający

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186,
53-139 Wrocław

Kierownik Projektu: Janusz Nowicki

Projektant

Lider:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A.
Kobylarnia 8,
86-061 Brzoza

Partner:

MIRBUD S.A.
ul. Unii Europejskiej 18,
96-100 Skierniewice

Podmioty Udostępniające Zasoby:
1. Biuro Projektów Dróg i Mostów BBKS-PROJEKT Sp. z o.o.
2. Zespół Badawczo-Projektowy MOSTY-WROCŁAW Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu

Drogowa Trasa Średnicowa S.A.
ul. Mieszka I 10,
40-877 Katowice

Inżynier Rezydent: Janusz Kozłowski

Adres Biura Inżyniera
ul. Mickiewicza 1,
59-420 Bolków

Wykonawca

Lider:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A.
Kobylarnia 8,
86-061 Brzoza

Partner:

MIRBUD S.A.
ul. Unii Europejskiej 18,
96-100 Skierniewice

Dyrektor Kontaktu: Andrzej Kałużny

Biuro Budowy Obwodnicy Bolkowa
ul. Wysokogórska 14, 59-420 Bolków

Instytucje zaangażowane w realizację projektu

www.gov.pl/web/fundusze-regiony