Budowa obwodnicy Bolkowa
w ciągu drogi krajowej nr 3 i 5

Interaktywna mapa