Budowa obwodnicy Bolkowa
w ciągu drogi krajowej nr 3 i 5

Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
100%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp:
98.8%Zaawansowanie finansowe

99% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej (z zaliczką)
99%