Budowa obwodnicy Bolkowa
w ciągu drogi krajowej nr 3 i 5

Plany orientacyjne

Plan orientacyjny - Podział na odcinki
Podział na odcinki

Plan orientacyjny - Obiekty
Obiekty

Plan orientacyjny - Obiekty
Obiekty

Obiekty inżynierskie - Estakady

Estakada E1
Estakada E1 - plik PDF

Estakada E2
Estakada E2 - plik PDF

Estakada E3
Estakada E3 - plik PDF

Obiekty inżynierskie - Wiadukty

Wiadukt W1
Wiadukt W1 - plik PDF

Wiadukt W2
Wiadukt W2 - plik PDF

Wiadukt W3
Wiadukt W3 - plik PDF

Schematy węzłów i skrzyżowań

Plan sytuacyjny
Plan sytuacyjny 1 - plik PDF

Plan sytuacyjny
Plan sytuacyjny 2 - plik PDF

Plan sytuacyjny
Plan sytuacyjny 3 - plik PDF

Plan sytuacyjny
Plan sytuacyjny 4 - plik PDF